Polityka prywatności

Po co jest polityka prywatności?

Polityka prywatności serwisu INVEST CUFFS to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu INVEST CUFFS. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników w oparciu o następujące przepisy prawa:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Korzystanie z serwisu INVEST CUFFS jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane na tej stronie są prywatne.

Jakie dane gromadzi serwis Invest Cuffs?

Dane osobowe to zestaw informacji o osobie, który pozwala na jej zidentyfikowanie. Serwis INVEST CUFFS gromadzi i przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkowników pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy lub formularz rejestracji na INVEST CUFFS: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Przechowywanie zapytań kierowanych do serwera nie wymaga przetwarzania danych osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami przeglądającymi strony serwisu INVEST CUFFS. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w
 • przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

W jaki sposób serwis INVEST CUFFS wykorzystuje ciasteczka?

W serwisie wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwis INVEST CUFFS na urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu.

Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany.

Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu INVEST CUFFS, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w serwisie INVEST CUFFS oraz prezentowanie Użytkownikom informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.

Użytkownik może sam zdecydować o tym w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z serwisu INVEST CUFFS Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z serwisu INVEST CUFFS bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia serwisu INVEST CUFFS lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu INVEST CUFFS;
  • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu INVEST CUFFS;
  • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „własne” – zamieszczane przez serwis INVEST CUFFS;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż serwis INVEST CUFFS.

W serwisie INVEST CUFFS wykorzystywane są również pliki cookies innych podmiotów, jak np. narzędzie Google Analytics. Jest to niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej analizy preferencji Użytkownika serwisu INVEST CUFFS.

Więcej o cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl

Kto jest administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu INVEST CUFFS jest Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie, Plac Wolnica 7, 31-060 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000586251, posiadająca NIP 6793118922, REGON 363021104.

W jakim celu i jak długo przetwarzane są twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników serwisu INVEST CUFFS, którzy wysłali zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

Dane osobowe Użytkowników serwisu INVEST CUFFS, którzy wypełnili formularz rejestracji, przetwarzane są w celu zarejestrowania i udziału w INVEST CUFFS i są przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia udziału Użytkownika w INVEST CUFFS. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika serwisu INVEST CUFFS, który zarejestrował swój udział w  INVEST CUFFS, ma miejsce przez czas niezbędny do zaspokojenia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych?

Użytkownikowi serwisu INVEST CUFFS w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych udostępnionych w formularzu kontaktowym lub w formularzu rejestracji na INVEST CUFFS przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

Użytkownik serwisu INVEST CUFFS ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapytania dotyczące danych osobowych oraz polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: administrator@investcuffs.pl.

Kto jeszcze ma dostęp do twoich danych osobowych?

Serwis INVEST CUFFS w toku rejestracji na INVEST CUFFS umożliwia wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez podmioty inne, niż Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie. Jeżeli wyraziłeś taką zgodę, to również te podmioty przetwarzają twoje dane osobowe w celu i na warunkach określonych w wyrażonej przez ciebie zgodzie.

Fundacja Invest Cuffs – Edukacja i Rozwój Rynków Finansowych z siedzibą w Krakowie nie przekazuje danych osobowych użytkowników serwisu INVEST CUFFS żadnym podmiotom trzecim, w szczególności dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich.

Dane osobowe wszystkich Użytkowników serwisu INVEST CUFFS mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.

Dane osobowe Użytkowników serwisu INVEST CUFFS, którzy wypełnili formularz rejestracji na INVEST CUFFS mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu obsługi procesu rejestracji oraz organizacji INVEST CUFFS w szczególności korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej, korzystania z serwisu IT, a także zapewnienia obsługi technicznej, księgowej oraz transportowej.

Dane osobowe Użytkowników serwisu INVEST CUFFS mogą zostać udostępnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika serwisu INVEST CUFFS.

Użytkownik Konferencji o statusie VIP i Premium wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz innych danych podanych samodzielnie przez uczestnika, były widoczne w aplikacji dla innych użytkowników VIP i Premium. Taka konieczność wynika z funkcjonalności aplikacji dostępnych dla użytkowników VIP i Premium, takich jak Czat (VIP i Premium), Speed Dating (VIP i Premium), Uczestnicy (VIP i Premium), Wizytówki (VIP i Premium).

Kiedy mogą zostać wprowadzone zmiany w Polityce prywatności?

Administrator serwisu INVEST CUFFS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w celu zapewnienia jej aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.