Fundacja Orla Straż

    Fundacja Orla Straż

Misją Fundacji Orla Straż jest pomoc ofiarom terrory­zmu na Bliskim Wschodzie.

 

Wspieramy rodziny, które w wyniku najazdu ISIS stra­ciły bliskich, dom oraz dorobek całego życia. Odtwa­rzamy dla nich zakłady pracy, kupujemy zwierzęta ho­dowlane, prowadzimy ośrodek edukacyjny dla dzieci oraz zajęcia terapeutyczne dla kobiet wyzwolonych z rąk terrorystów.

Rodzinom, które najbardziej ucierpiały w wyniku najazdu terrorystów, staramy się pomóc poprzez zapewnienie pracy i usamodzielnienie.

Dziś, aby ludzie mogli wrócić do swoich domów i rozpocząć życie od nowa, musimy odbudować ich dawne miejsca pracy. Pro­jekt „Dobra Praca” polega na wyremontowaniu i wy­posażaniu zakładów, warsztatów i sklepów, dając tym samym źródło utrzymania dla kilkuosobowej rodziny. W ramach projektu powstały już takie miejsca, jak: warsz­tat ślusarski, zakłady fryzjerskie, gabinet lekarski, skle­py spożywcze i odzieżowe oraz wiele innych.

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs