Baltic Capital

Baltic Capital TFI

Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu funduszami absolutnej stopy zwrotu.

Koncentrujemy się na generowaniu stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu, niezależnie od koniunktury rynkowej. W swoich strategiach bazujemy na rynkowo wycenianych, płynnych instrumentach, zarówno z rynku polskiego jak i z całego świata.

Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Inwestorów.

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs