Wojciech Orzechowski FxCuffs 2018 Prelegent

Wojciech Orzechowski

Inwestor,twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości, WIWN

Biznesmen, Inwestor i wyjątkowo skuteczny Coach młodych inwestorów. Dzięki mądremu inwestowaniu w nieruchomości, już w wieku 37 lat został rentierem. Twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości – WIWN.pl®. Autor książki „Zarabiaj na nieruchomościach” oraz Symulatora inwestowania w nieruchomości „Rentier”.

Korzystając z wiedzy i osobistego wsparcia Wojciecha Orzechowskiego już kilkuset inwestorów zrealizowało projekty, z których każdy wygenerował zyski znacznie przekraczające zakładane cele. Każdego dnia rozwiązuje skomplikowane sprawy, a swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie dzieli się z innymi. Po latach praktyki na polskim rynku opracował zabójczo skuteczną strategię inwestowania w nieruchomości, dzięki której grupa jego inwestorów systematycznie osiąga rekordowe zyski.

Talks