Michal Stajniak FxCuffs 2018 Prelegent_

Michał Stajniak

Analityk Rynków Surowcowych, X-trade Brokers DM S.A.

Analityk Rynków Surowcowych w XTB. Preferuje analizę fundamentalną rynków surowcowych, posiłkując się również czynnikami rynkowymi oraz analizą techniczną. Analizuje szerokie spektrum rynków surowcowych, od energetycznych po rynki rolne, zahaczając również o nietypowe rynki, takie jak pozwolenia na emisję CO2, rudy żelaza oraz mleko w proszku. Jednocześnie wykorzystuje sytuację na rynkach surowcowych w analizie walut silnie uzależnionych od ich cen. Reprezentuje XTB w mediach oraz jest autorem artykułów w prasie finansowej. Absolwent kierunku MIESI w SGH w Warszawie.

Talks