Marek Wołos

,

Marek Wołos – ekonomista i analityk rynków finansowych, ekspert Izby Domów
Maklerskich. Doświadczony ekonomista i menedżer, specjalista w zakresie
rynków finansowych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku CFD/FX,
zarówno we współpracy z niższym i wyższym szczeblem kierownictwa oraz z
nadzorem finansowym i właścicielskim.
Jako członek zarządu TMS Brokers w latach 2010-2015 odpowiedzialny był za
departament tradingu, a w późniejszym okresie departament doradztwa i
analiz.
W grudniu 2016 r. Izba Domów Maklerskich działająca na rzecz rozwoju
polskiego rynku kapitałowego, podejmując nowe działania dotyczące rynku OTC
instrumentów pochodnych powołała Pana Marka Wołosa na stanowisko eksperta
IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych.
Wykładowca akademicki oraz aktywny komentator tematyki gospodarczej i
walutowej w mediach.

Talks