Jacek Kubrak Prelegent FxCuffs 2018

Jacek Kubrak

,

Uczestniczy w rynku finansowym od czerwca 1992 roku. Jest doświadczonym inwestorem w obszarze opcji, akcji oraz walut, zarówno, jako inwestor indywidualny, jak i instytucjonalny.

Twórca innowacyjnych projektów inwestycyjnych oraz rozwiązań technologicznych. Współpracował z firmami inwestycyjnymi Private Equity oraz Venture Capital tworząc struktury finansowe transakcji przejęć oraz realizując interdyscyplinarne projekty doradczo-menedżerskie koncentrujące się na zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstw w oparciu o zmiany podejścia do innowacji oraz wdrożenia nowych technologii.

Kluczowe przedsięwzięcia gospodarcze, jakie dotychczas zrealizował, nie licząc Creotech Instruments, to: Scan Computer Data Sp. z o.o. System, System 3000 S.A., SterProjekt S.A., Towarszystwo Funduszy Inwestycyjnych Contango S.A., Creotech Instruments S.A.
Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych o specjalności „Wibroakustyka Maszyn i Urządzeń” oraz podyplomowe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentem programów menedżerskich IESE Business School, Harvard Business School oraz INSEAD Business School.

Talks