Albert Rokicki Invest Cuffs 2019

Albert „Longterm” Rokicki

,

Autor bloga Longterm, od 2000 roku inwestora indywidualny, zwolennik analizy fundamentalnej, wyznawca filozofii Warrena Buffetta i Filipa Fishera.

Talks