Inwestowanie w czasach boomu

Mar 17, 2018

09:00

Sala Teatralna

60

Hossa na rynkach akcji – punkt wyjścia i podstawowe wskaźniki. Omówienie globalnej sytuacji makroekonomicznej – czy dobre dane to zwyżki na giełdach? Jak konstruować portfel inwestycyjny? Portfel na czas boomu – na jakie rynki postawić?

  • Przemyslaw Kwiecien FxCuffs 2018 Prelegent_
    Przemysław Kwiecień

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs