Bezpieczeństwo inwestorów detalicznych na rynku finansowym

Mar 23, 2019

11:00

Sala Audytoryjna

45min

Omówienie wyników ankiety wśród inwestorów.

Ocena skutków wprowadzenia interwencji produktowej ESMA na rynku OTC.
Rola polskiego i europejskiego nadzorcy w zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych na rynku finansowym.
Jakie zmiany należy wprowadzić na rynku finansowym, aby zwiększyć ochronę inwestora indywidualnego? Perspektywa inwestorów oraz domów maklerskich.

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs