Kategoria: Bronze

AURUMPRO.COM

Aurum

AURUM Invest Cuffs 2019

Aurum – to jedyna w Polsce f-ma zajmująca się wdrażaniem strategii na rynku Forex z wykorzystaniem Handlu automatycznego. Produkowane przez nią automaty takie jak HARVESTER czy SPINNER są produktami najbardziej rozpoznawalnymi na rynku. Nie można też nie wspomnieć o szkoleniach prowadzonych we własnym Centrum szkoleniowym w Krakowie. Wszystko to składa się na zaspokojenie wszystkich potrzeb nowoczesnego klienta dążącego do sukcesu poprzez użycie gotowych robotów forex.

Noble Securities

Noble Securities

Noble Securities

Noble Securities S.A. jest jednym z pierwszych domów maklerskich w Polsce. Od ponad 25 lat aktywnie uczestniczącym w budowaniu i przemianach polskiego rynku kapitałowego.  Swoją ofertę kieruje  zarówno do detalicznych, jak też profesjonalnych Klientów, pośredniczy w oferowaniu publicznych i prywatnych emisji obligacji oraz w wielu operacjach na rynku pozagiełdowym. Dzięki intuicyjnej w obsłudze platformie Noble Markets,  Noble Securities S.A. udostępnia ponad 100 instrumentów finansowych (Forex i CFD). Oferta domu maklerskiego  obejmuje również kompleksową obsługę w zakresie zawierania transakcji i reprezentowania Klientów na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Jest jednym z niekwestionowanych liderów na rynku praw majątkowych, za co został doceniony otrzymując kilkanaście Nagród Platynowego Megawata.

Noble Securities S.A. wspiera swoich Klientów detalicznych oferując im szeroki wachlarz usług w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków maklerskich, rachunków IKE i IKZE a także doradztwa inwestycyjnego.

Pracownia finansowa

Pracownia Finansowa

Pracownia Finansowa Invest Cuffs 2019

Pracownia Finansowa Sp. z o.o. jest polską firmą inwestycyjną założoną w 2013 roku w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Obsługuje klientów z segmentu bankowości prywatnej (ang. HNWI, high net-worth individuals). Inwestuje w identyfikowalne aktywa, takie jak elektrownie wiatrowe, nieruchomości oraz nowe technologie.

Misją firmy jest tworzenie i dostarczanie klientom najbardziej opłacalnych produktów inwestycyjnych, z możliwością odpowiedniego dopasowania projektu pod względem oceny ryzyka, a oczekiwaną wysokością stopy zwrotu z inwestycji. Spółka wielokrotnie wyróżniana za działania prowadzone w obszarze CSR, wysoką jakość realizowanej polityki współpracy, a także przyczynianie się do rozwoju uczciwego biznesu w Polsce.

Obecnie Pracownia Finansowa Sp. z o.o. jest spółką macierzystą i podmiotem dominującym wszystkich spółek z Grupy Pracownia Finansowa.

biuro@pracownia-finansowa.pl

 (+48 22) 122 81 82

ul. Londyńska 27,
03-921 Warszawa

Baltic Capital

Baltic Capital TFI

Baltic Capital TFI jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w zarządzaniu funduszami absolutnej stopy zwrotu.

Koncentrujemy się na generowaniu stabilnych i powtarzalnych stóp zwrotu, niezależnie od koniunktury rynkowej. W swoich strategiach bazujemy na rynkowo wycenianych, płynnych instrumentach, zarówno z rynku polskiego jak i z całego świata.

Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz liczne sukcesy zawodowe, udokumentowane wieloma nagrodami za osiągnięte wyniki inwestycyjne.

Spółka została założona m.in. przez dr Arkadiusza Bogusza w grudniu 2015 r., przyjmując sobie za cel budowę długotrwałych relacji oraz świadczenie najwyższej jakości usług dla Inwestorów.

Artinfo

Artinfo

Firma Artinfo.pl jest wiodącym polskim portalem monitorującym rozwój i funkcjonowanie rynku dzieł sztuki w Polsce. Portal działa od 2000 roku i od początku istnienia zgromadził setki tysięcy informacji, przeglądanych przez wielotysięczną publiczność.
Artinfo.pl działają na rzecz wykształcenia prężnie działającego rynku sztuki w Polsce promując kolekcjonerstwo sztuki polskiej, zwłaszcza wśród początkujących kolekcjonerów, zainteresowanych sztuką współczesną i młodą. Szczególną uwagę zwraca na fotografię. Prowadzi aukcje wspólnie z domami aukcyjnymi, renomowanymi galeriami i fundacjami.
Na bazie notowań aukcyjnych liczących ponad 350 tysięcy obiektów, Artinfo.pl jako niezależny portal ekspercki, opracował pierwszy w Polsce raport, opisujący kondycję rynku dzieł sztuki. Wraz z raportem opublikowany został unikatowy ranking ARTINFO TOP 1000 – zestawienie będące kompendium wiedzy na temat cen sprzedaży czołowych artystów w Polsce.

Fundacja Orla Straż

    Fundacja Orla Straż

Misją Fundacji Orla Straż jest pomoc ofiarom terrory­zmu na Bliskim Wschodzie.

 

Wspieramy rodziny, które w wyniku najazdu ISIS stra­ciły bliskich, dom oraz dorobek całego życia. Odtwa­rzamy dla nich zakłady pracy, kupujemy zwierzęta ho­dowlane, prowadzimy ośrodek edukacyjny dla dzieci oraz zajęcia terapeutyczne dla kobiet wyzwolonych z rąk terrorystów.

Rodzinom, które najbardziej ucierpiały w wyniku najazdu terrorystów, staramy się pomóc poprzez zapewnienie pracy i usamodzielnienie.

Dziś, aby ludzie mogli wrócić do swoich domów i rozpocząć życie od nowa, musimy odbudować ich dawne miejsca pracy. Pro­jekt „Dobra Praca” polega na wyremontowaniu i wy­posażaniu zakładów, warsztatów i sklepów, dając tym samym źródło utrzymania dla kilkuosobowej rodziny. W ramach projektu powstały już takie miejsca, jak: warsz­tat ślusarski, zakłady fryzjerskie, gabinet lekarski, skle­py spożywcze i odzieżowe oraz wiele innych.

FXMAG

    FXMAG

FXMAG to portal i drukowany magazyn, który powstał z myślą o traderach i Inwestorach Indywidualnych, aktywnie działających na rynkach finansowych, a także dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestycjami. Piszemy i nagrywamy materiały filmowe o rynku akcyjnym, walutowym Forex, o kryptowalutach oraz inwestycjach alternatywnych.
Zapewniamy naszym czytelnikom i widzom codzienną dawkę informacji ze świata finansów, bieżące analizy rynkowe, a także kompleksowe materiały edukacyjne.

Maklerska

   Maklerska

Maklerska.pl zajmuje się wydawaniem i sprzedażą książek z zakresu inwestowania na giełdzie, szeroko pojętego biznesu oraz rozwoju osobistego. W swojej ofercie posiada publikacje polskich i zagranicznych wydawnictw, łącznie ponad 1500 produktów. Wysoka jakość obsługi oraz bardzo dobre opinie klientów pozwalają maklerska.pl utrzymać się na rynku od 2007 roku.

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs