X-Trade Brokers

X-Trade Brokers

Dom Maklerski X-Trade Brokers to jeden z największych domów maklerskich w Europie.
XTB udostępnia klientom indywidualnym i instytucjonalnym dostęp do pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych. Będąc firmą rdzennie polską, XTB od lat rozwija się także na rynkach zagranicznych i jest obecnie aktywny w ponad 10 krajach w Europie. XTB funkcjonuje od 2005 roku, kiedy otrzymał licencję od Komisji Nadzoru Finansowego.

Oprócz udostępniania najnowocześniejszych technologii tradingowych i instrumentów finansowych, XTB stawia sobie za cel edukację inwestorów. Broker od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone i bezpłatne działania uświadamiające inwestorów w zakresie możliwości zarządzania kapitałem oraz informujące o ryzyku nieodłącznie towarzyszącemu inwestycjom na rynkach kapitałowych, jak również o metodach ograniczania tego ryzyka. Portale TradeBeat i Trading Academy to jedne z głównych elementów oferty edukacyjnej XTB.

office@xtb.com

+48 22 201 95 70

ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs