ING

ING

Pod koniec 2008 roku Grupa ING wprowadziła na globalny rynek finansowy certyfikaty strukturyzowane ING Turbo, instrumenty dające dostęp do światowych rynków finansowych. Certyfikaty są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a transakcje rozliczane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Można dzięki nim korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. W swojej konstrukcji uwzględniają dźwignię finansową oraz barierę wyjścia, dzięki której poziom ewentualnych strat jest ograniczony.
Emitowane i Animowane są przez ING Bank N.V. z Holandii. Wsparcie w języku polskim zapewnia spółka z Grupy ING w Polsce – Nowe Usługi S.A.

info@ingturbo.pl

800 00 77 66

Copyright 2018/2019 Invest Cuffs